top of page
Search
  • Begum Makinacı

Beden İmgesi ve Özgüven İlişkisi

Yazar: Uzm. Psk. Işın Şanlı


Beden imgesi nedir?

Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Beden imgesi, kişinin zihninde kendisi hakkında oluşturduğu resimdir. Yani sadece kendisini aynada nasıl gördüğü değil, aynı zamanda kendi zihninde kendisine dair nasıl bir resim çizdiği ile ilgilidir. Bu resim birçok etkiye açıktır. Örneğin ebeveynlerin yaptıkları yorumlar, geçmişte yaşanılan olaylar, deneyimlenen duygular… Hepsi, beden imgesi üzerinde olumlu ya da olumsuz etki yapabilir.


- Üzgünüm arkadaşlar, çok ağırım. Benim hatam…  - Hayır Nancy…  - Bu halinle mükemmelsin.
Görsel kaynak: https://www.instagram.com/p/CIey1rzp2SE/

- Üzgünüm arkadaşlar, çok ağırım. Benim hatam…

- Hayır Nancy…

- Bu halinle mükemmelsin.


Olumsuz bir beden imgesi

Kişinin kendisi hakkında zihninde çizdiği resim tahrifata uğradığında olumsuz bir beden imgesi ortaya çıkar. Olumsuz beden imgesine sahip olmak, “burnumun biraz kemikli olması canımı sıkıyor” gibi daha hafif başlayıp “kendimden nefret ediyorum!” gibi daha ciddi boyutlara kadar gidebilecek bir yelpazede rahatsızlık verebilir.


Olumsuz bir beden imgesine sahip olan kişi, bunun etkisini hayatının çeşitli alanlarında görebilir. Örneğin, okulda başarısı düşebilir, iş performansı bozulabilir, sosyal ilişkilerden kaçınabilir veya başkalarına aşırı bağımlı hale gelebilir, genel yaşam kalitesi olumsuz etkilenebilir.


Beden imgesi ile özgüvenin ilişkisi

Özgüven ise, insanın kendisini ne kadar değerli bulduğudur. Sahip olduğumuz özgüven, kendimize fiziksel, duygusal ve manevi açılardan nasıl bakım verdiğimizi belirler.


Sahip olunan beden imgesi ve özgüven birbirlerini doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Eğer olumlu bir beden imgesine sahipsek, bedenimiz hakkında kendimizi rahat hisseder ve ona nasıl bakım vereceğimizi de biliriz.


Eğer bedenimizi beğenmiyorsak, kendimiz hakkında olumlu duygular taşımaz ve kendimize bakım da vermeyiz. Yeterince yemek yememek, uyumamak, aile ve arkadaşlardan kaçınmak, keyif alınabilecek aktiviteleri geri çevirmek gibi davranışlar bu duruma örnek verilebilir.


Olumlu bir beden imgesine sahip olmak ise sahip olduğumuz ve bize iyi hissettiren özelliklerin ve güçlü yanların farkında olmamızı sağlar.


Özgüven ve olumlu beden imgesine sahip olabilmek için olumlu bir çevrenin, yani birbirini destekleyen ve birbirlerinin fiziksel görünüşünü olduğu gibi kabul eden bir aile ve arkadaş çevresinin varlığı esastır.


Olumlu bir beden imgesi

Kendiniz hakkında zihninizde çizdiğiniz resim tahrif edici etkilere olduğu kadar, tamir edici etkilere de açıktır. Hayatın her aşamasında, kendiniz hakkında zihninizde oluşturduğunuz resimde oynamalar yapmanız mümkündür. Daha olumlu bir beden imgesi için:


· Bedeninize saygı gösterin,


· Kendinizi kilo, boy, dış görünüş ile yargıladığınızda bunun farkına varın. “Beni ben yapan başka neler var?” sorusunun cevaplarını düşünün. Dış görünüşten ibaret olmadığınızı kendinize hatırlatın.


· Başkalarının dış görünüşü hakkındaki yargılarınızı fark edin. Başkalarını da sıklıkla sadece dış görünüşleri ile mi değerlendiriyorsunuz?


· Çevrenizde biricikliğinizin farkında olan, size siz olduğunuz için değer veren kişilere daha çok yer açın.


· Sahip olduğunuz olumsuz beden imgesi hayatınızın işleyişini aksatıyorsa, bu beden imgesini daha olumlu hale getirmekte güçlük yaşıyorsanız, bu konuda yardım alabilirsiniz.


129 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page