top of page
Search
  • Begum Makinacı

Otizm ve Uygulamalı Davranış Analizi (ABAterapi)

Yazı: Psk. Ayşe Ece Ekiz


Otizm spektrum bozukluğu (OSB), nörogelişimsel bir bozukluktur.

Belirtileri genellikle üç yaşından önce ortaya çıkar ve yaşam boyu devam eder. Otizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir ancak yapılan pek çok çalışma otizmin kalıtımsal kökenli olduğu ve çevresel nedenlere de bağlı olduğuna işaret etmektedir. Otizm spektrum bozukluğu karşılıklı sosyal iletişim ve etkileşimdeki yetersizliklerle, sınırlı ilgi ve tekrarlayıcı davranışlarla tanımlanan bir bozukluktur.

#otizm #uygulamalıdavranışanalizi #aba

Tekrarlayıcı davranışlar, rutinlere aşırı bağlılığı ve takıntılı ilgileri içermektedir. Erken çocukluk döneminde bile davranışlardaki bu farklıklar görülebilmektedir. Erken çocukluk döneminde Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sosyal etkileşime (göz kontağı kurma, ismine tepki verme) ve sosyal ortama uygun davranış tarzı geliştirme gibi beceriler gözlemlenmemektedir.


Tipik gelişen çocuklar yaşamlarındaki birçok beceri ve davranışı doğal yaşantılarla kazanırken, gelişimini farklı ilerleyen çocuklarda bu beceri ve davranışların kazandırılmasında farkı sistem ve süreçlerine gereksinim duyulmaktadır.


Erken müdahale tanı almış ya da risk altında olan çocukların gelişimleri için oldukça önemlidir. Erken eğitim seçeneklerinden biri olan uygulamalı davranış analizi birçok çocukta olumlu gelişmeler sağlamaktadır. Uygulamalı Davranış Analizi, haftada 20-40 saat süreyle yoğun olarak yürütülen kapsamlı uygulamadır. İngilizcesi Applied Behavior Analysis olup ABA terapi olarak da geçmektedir.


Önce bazı davranış değişiklikleri hedeflenir. Yoğun davranışsal uygulamada temel becerilerin öğretimine yer verilir. Bunlar taklit, eşleme, oyun, alıcı dil, ifade edici dil becerileri gibi temel becerilerdir. Uygulama sırasında ve sonrasında değerlendirilerek hedeflenen davranışı meydana gelip gelmediği nesnel olarak takip edilir.

Uygulamalı Davranış Analizi alanında uzman ve bu konuda özel eğitim almış kişiler tarafından uygulanmaktadır.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page