top of page
Search
  • Begum Makinacı

Oyun Terapisi

Oyun nedir?


“Konuşmak nasıl bir yetişkin için doğal bir iletişim kurma biçimiyse, oyun da çocuk için tıpkı öyledir. Oyun odasında oyuncaklar kelimelerin yerini alırken, oyunsa çocuğun dili olur.”

Dr. Garry Landreth, Oyun Terapisi: İlişki Sanatı


Oyun ilk bakışta hiçbir amaca hizmet etmiyor gibi görünebilir. Ancak çocuklar oyun oynarken bir sonuca ulaşma çabası gütmeseler de, oyunu enerjilerini boşaltmak, kendilerini ifade etmek, duygularını düzenlemek, zorluklarla baş edebilmek, yeni öğrendikleri ya da yaşadıkları olayları sindirebilmek, davranışlarda ustalaşmak, ilişki kurabilmek, yetilerini fark edebilmek veya bunlardan birkaçını birden yapabilmek için bir araç olarak kullanırlar. Daha küçük çocuklarda objeleri kavramak, ağza götürmek, onları basitçe hareket ettirmek şeklinde görürüz oyunu.


İlerleyen yaşlarda ise objeleri tabakmış, arabaymış gibi kullanma, anneymiş gibi, doktormuş gibi rol yapma oyunları ile karşılaşırız. Yaş büyüdükçe sık sık gördüğümüz bir diğer oyun çeşidi de fiziksel hareketlilik gösterilen koşmaca, tırmanmaca oyunları, itişip kakışmalı oyunlardır. Yani oyun, çocuğun gelişimi boyunca farklı farklı şekillerde çıkar karşımıza. Tıpkı yetişkinlerin sıkıntılarından bahsetmesi gibi çocukların da duygularını ve sorunlarını anlatmaları için bir yoldur.


Oyun terapisi nedir?

Oyun, sağlıklı çocuklar için yukarıda bahsettiğimiz faydaları sağladığı gibi, duygusal veya davranışsal güçlükler yaşayan çocuklar için de iyileştirici bir rol oynar. Oyun terapisi, oyunun bu iyileştirici özelliği sayesinde çocuğun problemlerine çözüm getirmeyi amaçlar. Oyun terapisi çerçevesinde çeşitli teknikler kullanılarak çocuğun kendisini en açık ve rahat şekilde ifade etmesine ve bu problemleri “oynayarak” onlarla baş etmesine yardım edilir.


Hangi durumlarda oyun terapisine başvurabilirim?

Şimdiye kadar yapılan klinik uygulamalar ve araştırmalar, oyun terapisinin çocukların yaşadıkları çok sayıda güçlükte iyileştirici rol oynadığına işaret etmektedir.

Oyun terapisine en sık şu alanlarda güçlükler yaşandığında başvurulmaktadır:


 Travmatik yaşantılar

 Kayıp ve yas

 Anne baba ayrılığı

 Duygu düzenleme

 Öfke kontrolü

 Bakım veren kişilerle ilişkiler

 Kardeş ilişkileri

 Okula uyum

 Akran ilişkileri


Oyun terapisini kimler uygular?

Her ne kadar sıradan görünse de çocukla sağaltıcı bir oyun oynamak aslında oldukça karmaşık bir süreçtir. Oyun terapisti, oyun odasında bir danışman, öğretmen veya ebeveyn rolünden çok farklı bir rol üstlenir. Terapist oyun sırasında ne kadar basitçe çocuğun dediklerini yerine getiriyor gibi görünse de, uyanıklık, duyarlılık ve çocuğun yaptıklarını ve söylediklerini doğru değerlendirmeyi sağlayan aktif bir katılım halindedir. Değişimi sağlayan şey, terapistin oyunla olan ilişkisi ve oyunu kullanımıdır. Bu nedenlerle de oyun terapisi eğitimi almış uzmanlarca uygulanması ve değerlendirilmesi terapinin etkinliği için bir önkoşuldur.


36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page