top of page
Kadıköy'de yer alan psikolojik danışmanlık merkemizde uzman psikologlarla danışanlara hizmet vermekteyiz.
Yetişkin

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Yetişkin Danışmanlığı

Yaşamın parçası olan her şey yetişkin danışmanlığının konusu olabilir. Her kişinin gündelik yaşamı, kişilik özellikleri, davranışları ve ilişkileri birbirinden farklıdır.


Danışmanlık sürecinde ele alınan sorun farklı açılardan değerlendirilerek çeşitli çözüm yolları geliştirilir. Hedefler arasında aynı zamanda kişinin kendini daha iyi tanıması ve karşılaştığı güçlüklerle baş etme becerilerini geliştirmesi vardır. 

Çift ve İlişki
Danışmanlığı

Çocuk, Ergen ve Aile Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan sorunlar bireyin duygusal, zihinsel, aile veya okul yaşantısını sekteye uğratabilir.

Çocuk, ergen ve aile terapisi ile amaçlanan, bireyin yaşadığı problemleri aile sistemi içinde ele almak ve bireyin bu sistem içinde daha işlevsel bir yaşam sürmesini sağlamaktır.

İngilizce Terapi - Psychotherapy in English

Çift ya da ilişki terapisi, evli ya da bekâr fark etmeksizin romantik bir birlikteliği olan tüm çiftlerle yapılabilmektedir.

Çiftin ilişki kalitesini bozan, ilişkiden duyulan doyumu azaltan tüm konular terapinin gündemini oluşturabilir. Terapide ilişkideki sorunların yanı sıra ilişkinin güçlü yanlarının da geliştirilmesine odaklanılır.

Each and every aspect of life can be the subject of psychotherapy. Within the therapy process, the client and the therapist evaluate the issue at hand from different angles using various approaches.

Therapy goals may include developing a better understanding of self, defining needs, and improving coping skills.

Sessions can be conducted both face-to-face and online. 

bottom of page