top of page

Çiğdem Akyıldız

Çiğdem Akyıldız

Uzman Klinik Psikolog

2009 yılında burslu olarak eğitim aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. 2012 yılında lisansüstü eğitimini Klinik Psikoloji alanında Doğuş Üniversitesi’nde tamamladı.

 

Lisans eğitimi sürecinde Psikobilgi Öğrenci Kulübünün kurucu üyesi olmuştur. Kulüp faaliyeti olarak üniversite öğrencileri ile çocuk esirgeme merkezlerinde kalan çocukları bir araya getiren “Bilgi Paylaşım Projesi’nin” iki dönem koordinatörlüğünü yürütmüştür. Bu süreçte yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde poster sunumları yapmıştır. Klinik stajını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde yapmış olup, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde (DÜPEM) uygulamalı stajını tamamlamıştır.

 

Yüksek Lisans eğitimi sırasında Tübitak destekli bir araştırma projesinin yardımcı asistanlığını yapmıştır. Bu süreçte çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalara ağırlık vermiştir. Duygusal farklındalık ve öfke duygusunu tanımaya yönelik hazırlanan “Öfke Kontrolü Eğitimi” ve yönlendirilmemiş oyun terapisi tekniği olan “Filial Terapi” çalışma gruplarında uygulayıcı psikolog olarak yer almıştır.

 

Çocuk ve ergen grupları ile çalışırken aile sistemi içerisinde daha etkili çözümler bulabilmek amacıyla 2014-2016 yılları arasında çift ve aile terapisi eğitimi almıştır.

 

Yüksek Lisans eğitimi sırasında “Bilişsel Davranış Terapisi” ekseninde eğitim almış olup bu yöntem yetişkin ve ergenlerle yaptığı çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda yetişkin danışanlarla EMDR yöntemi ile de çalışmaktadır. Çocuklarla yaptığı çalışmalarda “Deneyimsel Oyun Terapisi” yöntemini kullanmaktadır.

 

Yaptığı psikolojik test uygulamaları ve değerlendirmeler arasında yetişkinler için MMPI, Rorschach, çocuk ve ergenler için WISC-IV, CAT, ÖÖG bataryası testleri bulunmaktadır.

bottom of page