top of page

Yetişkin Danışmanlığı

Yaşamın parçası olan her şey yetişkin danışmanlığının konusu olabilir. Her kişinin gündelik yaşamı, kişilik özellikleri, davranışları ve ilişkileri birbirinden farklıdır.

 

Danışmanlık sürecinde ele alınan sorun farklı açılardan değerlendirilerek çeşitli çözüm yolları geliştirilir.

Hedefler arasında aynı zamanda kişinin kendini daha iyi tanıması ve karşılaştığı güçlüklerle
baş etme becerilerini geliştirmesi vardır. 

 

Sıklıkla çalışılan konular:

 • Kaygı, endişe, korkular

 • Depresyon, bunalım hissi, duygusal çöküntü

 • İntihar düşünceleri

 • Yeme bozuklukları, kilo problemleri

 • Travmatik yaşantılarla baş etme (kaza, doğal afet…vb).

 • Ölüm, kayıp ve yas

 • Panik atak, panik bozukluk

 • Performans kaygısı

 • Takıntılar, obsesyon

 • Sebebi bulunamayan bedensel yakınmalar (ağrılar, mide /bağırsak problemleri, migren vb)

 • Köklü yaşam değişikliklerine uyum sağlama (evlilik, boşanma, taşınma, göç…vb)

 • Anne baba olmakla ilgili güçlükler

 • Fobiler

 • Öfke yönetimi

 • İlişki sorunları

 • İletişim problemleri

 • Özgüvenle ilgili sorunlar

 • Yetersizlik ve değersizlik hisleri

 • Yalnızlık duygusu

 • Çocukluk dönemi yaşantıları

 • Bağlanma problemleri  

 • Umutsuzluk, anlamsızlık, boşluk hisleri

 • Stresle başa çıkma

 • Kararsızlık

 • Zaman yönetimi

 • Sosyal fobi

 • Sınav kaygısı

 • Motivasyon problemleri - Erteleme 

 • İlişki problemleri

 • Sosyal medya/telefon bağımlılığı

 • Şiddet ve istismar

 • Cinsel sorunlar

 • Kendine zarar verme

  Bu alanda çalışan uzmanlarımız:

 • Uzm. Psk. Begüm Makinacı Özkılıç (online)

 • Uzm. Psk. Işın Şanlı

 • Uzm. Psk. Ece Babal Denizdurduran 

 • Uzm. Psk. Ayşe Ece Ekiz

 • Uzm. Psk. Çiğdem Akyıldız

bottom of page