top of page

Eğitim Danışmanlığı

     Ergenlik döneminde gençler, yaş dönemlerinin getirdiği gelişimsel görevleri tamamlarken, okul hayatlarında da potansiyellerini açığa çıkarmaya, kendilerini tanımaya ve akademik sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Ülkemizde gerçekleştirilen üniversite giriş sınavlarında yer alan testler, üniversite bölümleri ve  lisede okutulan ders programları birbiriyle içiçe geçmiş durumdadır. Ayrıca günümüzde AP sınavları, IB diploma programları  yurt içi üniversitelerde bazı avantajlar sağlarken, öğrencilerin yurt dışı üniversite olanaklarını da genişletmektedir. Hızla değişen ve rekabetçi dünyada kariyer planlamalarını yaparken artık pek çok alternatife sahipler. Dolayısıyla gençler bir yandan sosyal duygusal gelişimlerini sürdürürken, akademik alanda da kendilerini bir seçme ve karar verme maratonu içinde buluyorlar. Şüphesiz gençler ve onların doğru planlama yapmalarını isteyen ebeveynler tüm bu süreçlerde desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

         Eğitim danışmanlığı, öğrencilerin bireysel özelliklerini ve  yetkinliklerini göz önünde bulundurarak sosyal duygusal ve akademik gelişimlerini destekleyici çalışmaları öğrenciyle beraber planlar. Hedeflerini oluşturma ve karar verme süreçlerine destek olmayı amaçlar.  Yükseköğretim kurumları giriş sınavlarına hem duygusal hem de teknik olarak en iyi şekilde hazırlanmaları için öğrencinin bireysel ihtiyacına göre çeşitli çalışmalar yürütür. Sınavlara hazırlık stratejilerinin belirlenmesi, performans geliştirme, sınav kaygısı ile baş etme becerilerinin gelişimi için öğrenciye destek olur ve eşlik eder.

Aileler ve gençler şu konularda eğitim danışmanlığına başvurabilir.

 • Gencin yükseköğretim programları için sahip olduğu alternatifler ve sınavlar hakkında bilgi

 • Lise 1 ve lise hazırlık sınıflarında okula uyum ve öz düzenlemeli öğrenme gelişimi

 • Okul içi sınavlara hazırlanma süreci

 • Liseye geçiş sınavları (LGS) üniversite giriş sınavları (YKS) hazırlık süreçlerinde performans geliştirme

 • Lise 2. sınıfta gerçekleştirilen ders seçimi sürecinde öğrenciye en uygun ders grubuna ve dolayısıyla meslek grubuna yönelme

 • Kariyer planlama ve meslek seçimi

 • Üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi

 • Hedef belirleme

 • Sınav kaygısı ile baş etme becerileri geliştirme

 • Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim programlarına yönelme, her iki hazırlık sürecini bir arada yürütme

 • Zaman yönetimi, planlama, organize olma, özdenetim becerisini ve akademik performansı geliştirme

 • Üniversite giriş sınavları sonrası tercih danışmanlığı

 • Okul deneyimini zenginleştirme ve sosyal duygusal gelişim

Bu alanda çalışan uzmanımız:

Eğitim Danışmanı Psikolog Hanzade Özsu

#eğitimdanışmanlığı #kariyerplanlama #meslekseçimi #kariyer #üniversitesınavı #üniversiteseçimi #üniversitetercihi

bottom of page