top of page

Çocuk, Ergen ve Aile Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan sorunlar bireyin duygusal, zihinsel, aile veya okul yaşantısını sekteye uğratabilir. Çocuk, ergen ve aile terapisi ile amaçlanan, bireyin yaşadığı problemleri aile sistemi içinde ele almak ve bireyin bu sistem içinde daha işlevsel bir yaşam sürmesini sağlamaktır.


Bu süreç, çocuk veya ergenle birebir yürütülen seanslara ek olarak sadece ebeveynin veya tüm ailenin dahil olduğu seansları kapsar.

 

Aileler genellikle şu konularda yaşadıkları güçlüklerle başvurmaktadır:

 • Aile içinde meydana gelen değişiklikler

 • Anne baba tutumları

 • Okul problemleri

 • Okul başarısızlığı

 • Travmatik yaşam olayları

 • Davranışsal sorunlar (İnatçılık, karşı gelme, kurallara uymama gibi)

 • Sınav kaygısı, performans kaygısı

 • Sosyal kaygılar

 • Çocukluk dönemi korkuları

 • Ebeveynlerle ilişkilerde yaşanan sorunlar

 • Kardeş ilişkilerinde yaşanan sorunlar

 • Yaşamsal stres durumları (anne baba ayrılığı, ölüm, kayıp gibi)

 • Öfke ve agresyon

 • Uyum problemleri

 • Gelişimsel gerilikler

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

 • Bağlanma güçlükleri

 • Takıntılar, obsesyon

 • Kaygılar, endişe

 • Yeme bozuklukları

 • Fobiler

 • Özgüven ile ilgili sorunlar

 • Alt ıslatma

    Bu alanda çalışan uzmanlarımız:

bottom of page