top of page

Işın Şanlı

Uzman Klinik Psikolog

Uzman Psikolog Işın Şanlı

      Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, Klinik Psikoloji alanında lisansüstü eğitimini ise Doğuş Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini Yeme Bozuklukları üzerine yazmıştır.

   2010-2012 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi (DÜPEM), Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve özel psikiyatri muayenehanelerinde yetişkin, çocuk ve ergenlere yönelik olarak gözlem ve stajlarını tamamlamıştır. Bu yıllar arasında Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma asistanı olarak görev almıştır. 

  Yerel Belediye bünyesinde bulunan çocuk danışma merkezinde, psikiyatri muayenehanelerinde ve danışmanlık merkezlerinde, anaokullarında uzman klinik psikolog olarak çalışmıştır.

   Halen çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda ebeveynlere ve çocuklarla çalışan eğitimcilere danışmanlık vermektedir.

     Yetişkin psikoterapisi çalışmalarında danışanın hayatında tekrar eden örüntüler, sebepler ve sonuçlar üzerinde kişinin içgörü kazanmasını ve önce içsel olarak güçlenmesini hedefler. Çalışma alanlarının başlıcaları, travma ve beraberinde gelen zorluklar, kaygı bozuklukları, depresyon ve ilişki problemleridir.

 

     Çocuk ve ergenler ile olan çalışmalarında ise, yaşanan problemleri aile sistemi içinde ele almayı ve bireyin bu sistem içinde daha işlevsel bir yaşam sürmesini hedefler. Okul öncesi çocuklarda kaygı ve bağlanma problemleri, okul çağı çocuklarında kaygı ve okul reddi, daha büyük çocuklarda ve ergenlerde sınav kaygısı, özgüven ile ilişkili güçlükler ve her yaştan çocukların ebeveynleri ile aralarında yaşadıkları duygusal ve ilişkisel zorluklar sıklıkla çalıştığı alanlardır.

 

     Çalışmalarında bilişsel davranışçı terapi, ilişkisel yöntemler, EMDR teknikleri, oyun terapisi tekniklerine yer vermektedir. Çocuk ve ergenler ile çalışırken ihtiyaç duyulan durumlarda psikolojik test ve değerlendirme tekniklerinden faydalanmaktadır. 

 

     Değerlendirmede faydalandığı testler arasında Denver II Gelişimsel Tarama Testi, WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği), Nöropsikolojik testler bulunmaktadır.

 

    Psikoterapi çalışmalarına kurucularından olduğu Boğaziçi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde devam etmektedir.

bottom of page