top of page

Psikolojik Testler

Psikolojik testlerin uygulanmasından önce, danışanın tıbbi geçmişi, ilaç kullanımı, önceki beyin hasarları veya travmalar gibi sağlık geçmişi hakkında bilgi alınması gerekebilir. Testlerin amacı ve nasıl uygulanacakları hakkında da açıklama yapılır.

 

Ayrıca, testleri uygulayacak kişiler, kişisel bilgilerin gizliliği ve test sonuçlarının kullanımı gibi konularda danışana bilgi vermelidirler; hem hangi testlerin uygulanması gerektiği hem de danışanın bilgilendirilmesi adına 15 dakikalık ön görüşme sonrasında test uygulaması başlamaktadır.

psikolojik testler

RORSCHACH TESTİ

          Rorschach testi, mürekkep lekesi testi olarak da bilinir. Katılımcıya mürekkep lekelerinden oluşan resimler gösterilir ve bu resimlerin nasıl yorumlandığına göre katılımcının kişilik özellikleri ve psikolojik durumu analiz edilir. Psikologlar veya psikiyatristler, kişinin zor zamanlardan geçtiği, stresli durumlarla karşılaştığı, psikolojik bozukluklar yaşadığı, duygusal problemler yaşadığı, kişisel problemleri varsa, kendini anlamada zorluk çekiyorsa veya bir terapi sürecindeyse Rorschach testini uygulayabilirler. Testin süresi uygulama yöntemine, uygulama esnasında gelen cevaplara ve testin yapılacağı koşullara göre 20- 90 dakika arasında değişmektedir.

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKÂ ÖLÇEĞİ (WISC-IV)

           6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir.

DENVER II

           Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

        AGTE, anne baba ile görüşme yaparak toplanan bilgilerle uygulanan bir değerlendirme aracıdır. 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimini değerlendirme amacıyla uygulanır. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar
aylık periyotlar ile; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve özbakım becerileri puanlanır. Uygulama sonucu çocuğun genel gelişimi hakkında sistematik bilgiler verir ve muhtemel gelişim gerilikleri konusunda uyarır.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

     Metropolitan okul olgunluğu testi, çocuğun bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak ilkokula hazır olup olmadığının belirlenmesini amaçlar.  5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını değerlendirilir. Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar,
Kopya Etme olmak üzere 6 alt testten oluşmaktadır. Metropolitan okul olgunluğu testi sonuç değerlendirme aşamasında uzman psikoloğun gözlemi ve görüşleri önemlidir.

NÖROPSİKOLOJİK TESTLER 

       Nöropsikolojik testler, beyin fonksiyonları ve davranışsal özellikler hakkında bilgi sağlamak için yapılan testlerdir. Genellikle bir psikolog veya nörolog tarafından yapılır. Bu testler, beyin hasarı veya hastalığı, demans, depresyon, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) veya diğer nörolojik ve psikiyatrik durumlar gibi bir dizi durumu teşhis etmek için kullanılır. Nöropsikolojik testler ayrıca tedavi planları, ilaç dozajı ve terapinin etkisini izlemek gibi konularda da yardımcı olabilir. Bu süreç, genellikle kalem ve kağıt tabanlı testlerin uygulanması ve görüşmeleri içermektedir Bu testler arasında zeka testleri, hafıza testleri, dikkat testleri, problem çözme testleri, dil becerileri testleri gibi çeşitli türler bulunur. Hangi testlerin kullanılacağı, hangi amaçla yapıldığına ve hangi becerilerin ölçüleceğine bağlı olarak belirlenmekte, test süresi her test için değişmektedir. Uygulanan testler:

Wechsler Bellek Testi; bellek becerilerini ölçmek adına oryantasyon, mental kontrol, dikkat, hikaye belleği, semantik bellek ve grafik/blok bellek gibi becerileri de içerir. Test, kişinin hafızasına sunulan bilgileri hatırlamasını ve tekrar etmesini içeren bir süreçten oluşmaktadır. Test sonuçları, kişinin bellek kapasitesi ve işlevselliği hakkında bilgi verir ve bazı nörolojik sorunların teşhisinde de kullanılabilir. Testin süresi genel olarak 30-55 dakika aralığındadır.

 

WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi; Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği'nin bir alt testidir ve katılımcıların soyut düşünme becerilerini ölçmek için bir dizi kelime veya nesne verilerek bu kelimeleri veya nesneleri bir kategoriye göre eşleştirmeleri istenir. Bu test, nörolojik bozuklukların tespitinde kullanılabileceği gibi zekâ seviyesinin de belirlenmesine yardımcı olabilir. Süresi genellikle 20-30 dakika arasındadır. Bu süreler, testi uygulayan kişinin hızına ve katılımcının cevap sürelerine göre değişebilir.

 

Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri; Nöropsikolojik testler arasında bellek becerilerinin ölçülmesi için kullanılan Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri bulunmaktadır. Semantik akıcılık testi, kişinin herhangi bir kısıtlama olmadan belirli bir konu hakkında mümkün olduğunca çok kelime üretmesini içerirken, harf akıcılığı testi, belirli bir harfle başlayan kelimelerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde üretilmesini ölçmektedir. Bu testler, dil yetenekleri ölçülürken ve bazı nörolojik durumların teşhisi için önemli bilgiler sağlama açısından da kullanışlılardır. Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testlerinin süresi değişebilmekle beraber genellikle her biri 5-10 dakika arasında sürer.

 

Stroop Testi; katılımcının dikkat, zihinsel esneklik ve işlem hızını ölçmektir. Bu test, belirli bir renkte yazılmış kelimelerin renklerini tanımlama veya belirli bir kelimeyi söyleme yerine, o kelimenin yazıldığı renklerin adını söylemeyi içerir. Genel olarak uygulama süresi ortalama olarak 20-30 dakikadır.

 

Wisconsin Kart Eşleme Testi; insanların soyut kavramları (renkler, şekiller vb.) anlama ve verilen bir kurala göre düzenleme yeteneğini ölçmek için tasarlanmıştır. Test, bir dizi kartı kişiye göstererek yapılır ve katılımcının bu kartları belirtilen kurallara göre düzenlemesi istenir. Bu test özellikle beyin hasarlarıyla ilişkili zihinsel yetenekleri incelemek için kullanılırken, belirli türde demans vakalarını teşhis etmek için de kullanılır. Ortalama 20-30 dakika sürmektedir.

 

Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi; sözel bellek kapasitesini ölçer. Bu testte, kişilere verilen bir anahtar kelime veya cümleye göre bir dizi kelime veya cümle gösterilir ve daha sonra bu kelime veya cümleleri eşleştirmesi istenir. Bu test, kişinin sözlü bellek fonksiyonlarını ölçer ve ayrıca bellek kaybı, demans gibi nörolojik durumların tanısında da kullanılır. Ortalama 20-30 dakika sürmektedir.

 

Benton Yüz Tanıma Testi; kişinin yüzleri tanıma ve hatırlama becerisini ölçer. Test, katılımcılara belirli bir süre boyunca bir dizi yüz gösterilerek yapılır. Daha sonra, aynı yüzlerin bulunduğu bir grup içinden belirtilen yüzlerin tanınması veya hatırlanması istenir. Bu test, özellikle frontal lob hasarları ve bazı bellek kaybı ile ilişkili nörolojik durumların teşhisinde kullanılabilir. Ortalama 15 dakika sürmektedir.

 

Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi; kişinin üç boyutlu alan algısı ve mekânsal işlemenin ölçüldüğü bir testtir. Katılımcılara farklı açılarda ve yönlerde çizilmiş çizgiler göstererek yapılan bir testtir. Katılımcıların çizgilerin yönünü doğru bir şekilde belirlemeleri istenir. Testin süresi ortalama 5-15 dakika arasında değişmektedir.

 

Boston Adlandırma Testi (BAT); kişinin nesneleri tanıma ve isimlendirme becerisi ile ilgili zorlukların tespit edilmesi amaçlı bir testtir. Test, katılımcılara belirli nesnelerin resimleri gösterilerek yapılır ve kişilerin bu nesneleri tanıyarak isimlendirmesi istenir. Bu test, özellikle afazi gibi dil bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Testin süresi 10-20 dakika arasında değişmektedir.

 

İz Sürme Testi; çizim yoluyla yapılan ve kişinin bir noktadan diğerine kalemle takip ettiği bir yol üzerinde iz sürmesi beklenen bir testtir. İz Sürme Testi, dikkat, motor koordinasyonu ve bilişsel esnekliği ölçmek için kullanılır. Test süresinde farklılıklar olsa da genellikle 10 ila 20 dakika arasında sürer.

bottom of page